Flaga

Zasoby materialne są jednakowo
dostępne dla wszystkich.


Sukces albo porażka firmy
zależy tylko od ludzi.

4 direct search

Specjalizujemy się w doborze kadr na stanowiska kierownicze i samodzielne metodą poszukiwań bezpośrednich (direct search). Nasze wieloletnie doświadczenie dowodzi, że tą metodą jesteśmy w stanie dotrzeć do kandydatów znacznie lepszych niż ci, którzy odpowiadają na ogłoszenie rekrutacyjne.

Mamy przyjemność pracować dla firm, które chcą być najlepsze w swoim obszarze i dlatego potrzebują najlepszych ludzi. Nasza praca obejmuje nie tylko przedstawienie kandydatów ale daje tez Klientom informację o tym, jaki jest poziom kompetencji na rynku, które z firm mają najlepszych pracowników, co możne skłonić dobrych kandydatów do zmiany pracy.

Poszukujemy osób zarówno na najwyższe stanowiska kierownicze jak i na wszystkie inne, o kluczowym znaczeniu dla naszego Klienta.

 

Maciej Grzegrzółka
Partner Zarządzający

 

 

Copyright (c) 4directsearch 2008   Realizacja Comzit - tworzenie stron warszawa