Flaga

Zasoby materialne są jednakowo
dostępne dla wszystkich.


Sukces albo porażka firmy
zależy tylko od ludzi.

Metodologia

Zgodnie z filozofią 4 Direct Search naszą główną metodą poszukiwań są poszukiwania bezpośrednie. Docieramy do ludzi, którzy nie pomyśleliby o zmianie pracy, gdyby nie przedstawienie propozycji naszego Klienta jako nowej szansy rozwoju zawodowego - zadowolonych ze swej obecnej pracy, odnoszących sukcesy i wysoko ocenianych przez swoich pracodawców. Przy pewnych projektach, by nie pominąć potencjalnych kandydatów spoza zdefiniowanego obszaru poszukiwań poszukiwania bezpośrednie mogą być wspomagane ogłoszeniem.

Pierwszym etapem naszej pracy jest zrozumienie firmy Klienta i uzgodnienie wymagań, jakie winien spełniać kandydat. Zawsze staramy się uzyskać jak najwięcej informacji nie tylko o samym stanowisku ale o kulturze organizacyjnej, strukturze i powiązaniach wewnętrznych, sytuacji businessowej i planach rozwoju, wyzwaniach stojących przed firmą.
Na podstawie tych danych, przy wykorzystaniu naszych źródeł‚ informacji sporządzamy „mapę” miejsc, w których możemy znaleźć kandydatów odpowiadających potrzebom naszego Klienta.
 Następnie staramy się bezpośrednio dotrzeć do tych osób i uzyskać ich potwierdzenie zainteresowania zmianą pracy. Oceniamy ich kwalifikacje i potencjał‚ i - po przeprowadzeniu rozmów i testów kwalifikacyjnych - sporządzamy "krótką listę" kandydatów najlepiej pasujących na dane stanowisko. 

Profil każdego z przedstawionych kandydatów zawiera dane o jego przygotowaniu zawodowym i doświadczeniu, osiągnięciach zawodowych, osobowości i stylu zarządzania a także naszą ocenę, uzasadniającą dlaczego uważamy, że jest dobrym kandydatem na określone stanowisko.

Końcowym etapem poszukiwań jest sprawdzenie referencji wybranego kandydata. Nie polegamy na referencjach pisemnych. Docieramy bezpośrednio do osób mogących udzielić informacji o kandydacie i zadajemy im szczegółowe, „zamknięte” pytania. Sprawdzanie referencji stanowi integralna cześć procesu oceny kandydata i daje szansę wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które pojawiły się na etapach wcześniejszych.
Oceny i wyboru kandydatów dokonujemy nie tylko w oparciu o kompetencje profesjonalne i doświadczenie kandydatów, ale także pod kątem dopasowania kultury organizacyjnej naszego Klienta. Dlatego tez podstawą do rozpoczęcia poszukiwań jest dogłębne zrozumienie firmy naszego Klienta, roli stanowiska, które ma być obsadzone i kluczowych kompetencji poszukiwanej osoby.

Poszukiwania prowadzone są przez zespół‚ składający się z konsultanta
i researchera wyspecjalizowanych w obszarze działania, którego dotyczy projekt. 
W naszej firmie nie ma podziału na „konsultantów sprzedaży” i „konsultantów ds. realizacji” – Klient od początku rozmawia z osobą, która jest odpowiedzialna za całość realizacji projektu. 

Nasze zadanie uważamy za wykonane nie w momencie zatrudnienia kandydata, lecz wtedy, gdy jego praca w wymierny sposób przyczynia się do sukcesu naszego Klienta. Dlatego po zatrudnieniu rekomendowanej przez nas osoby utrzymujemy kontakt zarówno z nią jak i z naszym zleceniodawcą, by upewnić się, czy współpraca układa się zgodnie z oczekiwaniami.

Copyright (c) 4directsearch 2008   Realizacja Comzit - tworzenie stron warszawa