Flaga

Zasoby materialne są jednakowo
dostępne dla wszystkich.


Sukces albo porażka firmy
zależy tylko od ludzi.

Kandydaci

Zapraszamy osoby o wybitnych osiągnięciach zawodowych, które chciałyby przyspieszyć swoją ścieżkę rozwoju zawodowego do składania aplikacji na adres:

aplikacje@4directsearch.pl

Prosimy o podanie swoich największych osiągnięć kluczowych kompetencji , oczekiwań w stosunku do przyszłego pracodawcy oraz o umieszczenie w życiorysie klauzuli zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez 4 Direct Search :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm.

Skontaktujemy się z Państwem jak tylko będziemy mieli projekt odpowiadający Państwa doświadczeniu i oczekiwaniom.

Copyright (c) 4directsearch 2008   Realizacja Comzit - tworzenie stron warszawa